Защо да изберем специалност “Стопанско управление”

Мениджър – това не просто специалност, а призвание. Животът ясно е показал, че хора без никакво образование успяват да създадат и управляват успешен бизнес. Американската мечта е именно това – човек да тръгне от нулата и да стане милионер. В днешно време самоукият мениджър не може да стигне много далеч. Управлението на бизнеса се променя динамично, с всеки изминал ден. Затова изучаването на специалността Стопанско управление е една добра стъпка към започване и поддържане на успешна кариера.

В много случаи висшето образование, насочено към бизнес специалностите е доста откъснато от реалността. В College.bg това не е така, защото ориентацията на учебния процес е насрочена към практиката. Акцентът пада върху натрупване на базови знания и формиране на лидерско поведение. Нужните знания се натрупват в динамична среда, сред мотивирани хора, дошли да научат тънкостите за водене на успешен бизнес. Това е и голям шанс за създаване на полезни връзки, които помагат много в реалната бизнес среда след дипломиране.

Колкото и добри бизнес идеи да има един човек, той трудно би успял да ги реализира без добър екип. Подбирането на подходящ персонал е умение, което се формира в процеса на обучение по специалността Стопанско управление. Бъдещите мениджъри овладяват и начините на управление и повишаване на квалификацията на персонала. Висшите колежи по мениджмънт изграждат структурата на учебния материал така, че да се стимулират ръководните умения на студентите и те за започнат да се възприемат като бъдещи управители на успешни фирми.

Всеки успешен бизнес е основан благодарение на гениална идея, родена в главата на своя създател. Само идеята обаче далеч не е достатъчна. За реалното и осъществяване е необходимо да се премине през редица бюрократични формалности. Това са неща, които изучаващите Стопанско управление ще знаят в края на обучението си. Те ще могат да водят бизнеса си по най-лекия административен път, защото ще са наясно с тънкостите в прилагане на законите и комуникацията с държавната администрация.

Едно от качествата, които трябва да притежава всеки управител на фирма е увереността. Без нея не може да се постигне успех в преговорите с бизнес партньори и клиенти. Знанията, натрупани по време на обучението по Стопанско управление дават необходимото самочувствие на успешно завършилите студенти. Добрата ерудиция се усеща, без да е необходимо да се демонстрира. Тя се натрупва по естествен път по време на бакалавърското и магистърско обучение по специалността.

Доброто образование помага за по-лесно изминаване на пътя към печеливш бизнес – от възникването на идеята, през изграждане на стратегия за осъществяване, подбиране и обучаване на добър персонал, до контактите с подходящи партньори, осигуряване на финансиране и реализация на продуктите и услугите. Всичко това не се научава за един ден, но вложените в образование труд, време и средства са първата добра инвестиция на бъдещите мениджъри.