Разликите между руски и български език

Разликите между руски и български език

Често, погрешно, е смятано, че българският и руският език си приличат много и всеки българин е убеден, че може да разбере рускоговорящите, но тази илюзия изчезва, когато чуе руска реч. Истината е, че макар и двата езика да използват кирилица и да имат славянски корени, те имат доста съществени разлики, които ще разгледаме в тази статия. 

Ударения и акцент

В руския и българския език ударенията в множественото число на думата се прибират. Някои от тези думи имат основа или крайно ударение, а средният род на някои други думи също може да има ударение. Някои езици, като сърбохърватски и сръбски, имат и двата вида акценти.

Българският език обаче има друга система. В езика има четири различни типа ударение, като ударението зависи от главния регистър на думата и дължината на гласната. Ударението може дори да промени значението на дадена дума. Въпреки че не е възможно да чуете този акцент, разликите в съгласните могат да затруднят разпознаването на коя дума е ударено.

Съвременен облик

Съвременният облик на руския и българския език има някои прилики. Въпреки разликите, двата езика имат обща азбука. Кирилицата е изобретена през 9 век от учениците на св. Кирил и Методий в българското царство.

Съгласните в българския език са или непалатализирани, или палатализирани. Първият се отнася до вторична артикулация, при която тялото на езика се повдига към твърдото небце по време на артикулация. Първият, за разлика от втория, позволява използването на голямо разнообразие от групи съгласни.

Произход на кирилицата

Произходът на кирилицата в руския и българския език може да се проследи още през IX век. Църковните книги от България са пренесени в Киевска Рус, която включва територията на съвременна Украйна. Азбуката е адаптирана от гръцкото писмо.

Кирилицата възниква през ранното средновековие и се развива в четлив устав. По-късно еволюира в курсивни форми. В началото на осемнадесети век Петър Велики въвежда гражданската писменост, опростена версия на кирилицата. Този скрипт включва малки букви за първи път. Докато гражданската писменост беше до голяма степен светска система, старият вариант все още се използваше в някои славянски православни страни.

Падежи

Падежът представлява категория, която изразява различните отношения на предмет, обозначаван от име или местоимение, спрямо съдържанието на изречението. В българския език към момента има именителен, винителен и дателен падеж при местоименията (аз/ мен/  на мен) и именителен и звателен за съществителните имена (сестра/сестро).

В същото време, в руския език има цели шест падежа. За пример ще вземем думата „друг“ (приятел).

И тъй като руският език има много сложна граматика, е много важно преводите да се извършват от професионален преводач от български на руски с опит. Иначе, рискувате да не преведете правилно граматиката и семантиката на текста. 

Еднакви думи на двата езика с различно значение 

Много руснаци споделят, че ученето не български не е много трудно за тях, но ги смущават еднаквите думи с различни значения в двата езика. Нека разгледаме някои от тях.

Разбира се, има много други примери. Затова, макар да ни звучи много подобен, руският всъщност се различава от българския и изисква човек, който познава в дълбочина и двата езика, за да се преведе даден текст, разговор или документ.