За ползите от модерните септични ями

За ползите от модерните септични ями

Септичните ями са най-старите и ефективни съоръжения за анаеробно третиране на битови отпадъчни води и утайки от самостоятелни обекти като къщи, вили, хижи, малки хотели с капацитет до 10 m3/d. 

Септичните ями са проточни неотопляеми съоръжения, които се състоят от една до три последователно свързани утаително-изгнивателни камери и камера за обеззаразяване на водата. 

В утаително-изгнивателните камери се реализират процеси на утаяване и на анаеробно разграждане на органичните вещества в отпадъчните води и натрупаните на дъното утайки. Съдържанието на камерите не се размесва по специален начин, а само вследствие турболенция, която е предизвикана от входящия поток и газовите мехурчета. Те се образуват в процесите на анаеробно разграждане. Газовите мехурчета изкарват на повърхността суспендираните частици, където те се натрупват като неизгнила кора с дебелина до 0,5 m.

В септичните ями отпадъчните води престояват сравнително кратко. Най-често това се случва между 6-72ч. при нормална температура. Анаеробното разграждане на разтворените и колоидните вещества в тях протича непълно - само в първата фаза (кисело гниене), което е недостатъчно според съвременните изисквания за разграждане на отпадъчни води. Затова все по-рядко се използват септични ями в европейските държави. Попивните септични ями са забранени от „Министерството на околната среда и водите”. 

Утайките в септичните ями се задържат достатъчно дълго, че да изгният. Това най-често става за период между 6-12 месеца.

При използването на определени препарати за поддържане на септичните ями и по-ефективен работен процес с тях е добре да се свържете с опитна фирма в бранша, която да ви насочи по най-добрия начин какво и как точно да се използва.

От фирма ecoteam-bg.com ни обясниха, какви са проблемите и усложненията, които могат да възникнат при неправилна поддръжка и екплоатация:

  • запушване на отходната тръба
  • преливане на отходни води от ямата
  • събиране на повече утайка по дъното и намаляване на полезния обем
  • затлачване на стените на ямата и затрудняване пропускането в почвата
  • отделяне на непоносими миризми

Най-неправилната конструкция на септична яма е тази, която е еднокамерна, изградена от суха зидария за да попива. Проблемите, обаче настъпват, когато намалее хидравличната пропускливост на почвата. Тогава реално съществува опасност от задръстване и препълване. Дебитът на отпадните води превишава попивните възможности на почвата. Проблемите възникват най-често след първото или най-късно второто изпомпване, което намалява драстично срока на ползване.

Като алтернатива на старата генерация септични ями през последните години има ново поколение изгребни септични ями, изработени от дебел и плътен полиетилен. На практика това са големи затворени резервоари, които имат дълъг срок на експлоатация до 20 години. Те са подходящи за семейни сгради с капацитет на отпадните води до около 5 кубични метра. Материала, от който са изработени предразполага към здравина и гладки стени, което е важно за намаляване на утайките. В тези септични ями е възможно и подходящо добавяне на специални бактерии, които благоприятстват разграждането на утайките.

Повече за модерните септични ями прочетете тук: http://ecoteam-bg.com/bg/product/izgrebni-septichni-yami