Особености на бизнесът през 21 век

Капитализмът се е появил преди повече от V века, но във формата, в която го познаваме днес съществува едва от скоро. За България можем да кажем, че сравнително от скоро може да се брои към капиталистическите държави. В преход или не, страната ни може да се похвали с търговия развиваща се с бързи темпове, а за да бъде един търговец успешен, не е нужно само произвежданият продукт да е качествен, а да отговаря на нуждите на потребителя. Но как би могъл един търговец да се осведоми за развитието на пазара и нуждите на масовия потребител? В нашият век на напреднали технологии наричаме това маркетингово проучване.

Маркетинговото проучване може да се осъществява по различни методи и цели чрез статистически данни даде необходимата информация на пласиращия – предлагащия определена стока на пазара, за да знае каква политика да води за развитието на своя бизнес или иначе казано как да осъществи и да се приложи оптимизацията на бизнес процесите - ОБП.

Целта на ОБП е чрез информацията от маркетинговите проучвания да се въведат иновации, които увеличат конкурентоспособността и ефективността на компанията с минимални ресурси. Оптимизацията на бизнес процесите спомага за това компанията да се доближи до клиента и покупко – продажбата да се осъществява все по-лесно удовлетворявайки в по–голяма степен желанията на клиента.

Днес различните фирми използват разнообразни стратегии за увеличаването на кръга от потребители, като в това число влиза не само рекламата, а също директната продажба и продажбата по телефона, email маркетинга, оптимизацията и популяризацията на уеб сайта чрез SEO, присъствието на бранда в социалните мрежи и т.н.

Чрез директната продажба продуктът става по–привлекателен за потенциалния купувач, тъй като той може да го види отблизо, да го изпробва, да се увери лично в неговите качества. В процеса на общуване в същото време може да се посъветва с промоутъра, което при обикновената реклама не би било възможно.

Освен чрез директни продажби, търговецът може да де доближи до клиента чрез продажби по телефона, обслужване на клиенти които напоследък все повече набират популярност сред компаниите. Чрез продажбите по телефона една компания изразходва минимум средства, за да стигне до клиента, като в същото време се увеличава удобството за клиента. Това е и важен фактор за увеличаване на разпознаваемостта на бранда.

Най-съвременен и сравнително ефективен метод за реклама е т.н. email маркетинг. Списъкът на клиенти направили поръчка в онлайн магазина ви заедно с вашите email събскрайбъри прави голям списък от потенциални клиенти, интересуващи се от вашите продукти или услуги. Периодично може да им изпращате новини, уведомления за промоции, списък с нови продукти, връзки към последната публикация в блога под формата на автоматизирани email съобщения. За целта има полезни програми като Mailchimp например.

Ако имате силно развито присъствие в социалните мрежи като Facebook, Instagram, последователи в Twitter или Pinterest, то редовно може да "облъчвате" своите "фенове" с полезни материали, забавни снимки и видеа от сферата на вашата дейност, куриозни факти, нови ваши продукти, услуги и статии. Но не забравяйте, че потребителите на социалните мрежи са там, за да се забавляват. Не прекалявайте с важната информация, специалистите твърдят че съотношението между бизнес постовете, рекламиращи продукт или услуга спрямо забавните и свежи публикации трябва да бъде 1:4 дори 1:5. Разбира се рекламните постове трябва да бъдат оригинални, забавни и свежи, за да привлекат вниманието на вашите последователи.

Друг път на дълго и широко ще поговорим и за SEO - search engine optimization. Той се явява един от най-важните канали за трафик към бизнес сайта ви и съответно много важна и отговорна дейност за разпространение на вашия бизнес сред търсещите в нишата.