Как да изберем професионален домоуправител?

Как да изберем професионален домоуправител?

Допреди няколко години всеки вход си избираше домоуправител и касиер, които трябваше за определен период от време да се грижат за проблемите, възникнали във входа, и за събиране на необходимите средства за плащане на общите разходи. През 2009 г. бе приет Закон за общата етажна собственост, който постави малко по-големи изисквания към нас, като собственици и ползватели на жилища. Въпреки че се стараем сами да управляваме, много предпочитат да се обърнат към професионален домоуправител, защото отговорностите са по-големи, особено при големи кооперации с няколко входа, всеки с 10-15 етажа − повечето от нас са на работа през деня и времето обикновено не стига за това, а и не винаги имаме необходимите знания и умения. А и понякога се получава така, че хората, поели функцията на домоуправител, поставят собствените си желания на първо място и се получава конфликт на интереси.

Когато вземем такова решение, на първо място трябва да изберем лоялен човек − поверяваме му управлението на нашата собственост, грижите за нашите домове, средствата, които сме събрали. Де факто, ние един вид назначаваме управител на фирма, а фирмата е нашия вход, кооперация или обособен жилищен комплекс.

Какви критерии трябва да се използват при избора на професионален домоуправител? Какви задължения и отговорности трябва да има и какви услуги да изпълнява? Трябва ли да имаме писмен договор и ако да, за колко време? Какво е най-подходящо взаимодействие между нас?

Дали нашата етажна собственост се състои от 4 или 400 жилища, това няма значение, правилата са едни и същи за всички. Но качественото управление е вид бизнес. Изпълняващият длъжността професионален домоуправител носи отговорност, трябва да действа разумно и правилно, да взема добри бизнес решения. Може да се обърнем към едно лице или фирма за управление, предлагаща услугата. И в двата случая делегираме големи права и отговорности. В някои случаи, обаче, резултатите може да се окажат незадоволителни за собствениците, както и за избрания професионален домоуправител.

Как да изберете професионален домоуправител или фирма? Обмислете членство в Националната асоциация на домоуправителите в Република България или се обърнете към нея за предложения и съвет. Асоцията бе създадена през 2009 година, след влизане в сила на Закона за управление на етажната собственост, и нейната основна цел е да организира форум с информация, свързана с дейностите, подпомагане развитието и утвърждаване на инвестициите на етажната собственост. Независимо дали сте член на Асоцията или не, може да получите административна или правна помощ, ако имате въпроси, свързани с прилагане Закона за управление на етажната собственост, може да получавате информационни бюлетини, да вземете участие в организирани от нея срещи и семинари по въпроси, които ви интересуват.

Цената, сама по себе си, не трябва да е определящ фактор за това когато се наема професионален домоуправител. Но ако цената е ниска, то качеството и количеството на услугите може да са на ниско ниво − вие само ще получите това, за което плащате. Може да наемете най-добрата фирма, но успехът им ще зависи от способностите и уменията на човека, който заема това място. Попитайте колко часа наетият професионален домоуправител от ще отделя за вас? Той или тя имат ли ангажимент и към други сдружения като вашето? Ако да, колко?

Очевидно е, че ако сте малка кооперация, вероятно ще трябва да приемете факта, че вашият професионален домоуправител ще работи в същото време и за други. Попитайте дали той е член на Асоциацията? Дали участва в някои от образователните програми, провеждани от нея?

След като сте избрали професионален домоуправител или фирма, която да извършва тази дейност, желателно е да бъде подписан писмен договор между него/фирмата и вашата кооперация. Всички условия − включително заплащане − следва да бъдат включени в този писмен документ.